Taking too long? Close loading screen.

Coachingtrajecten

Innerchanges biedt verschillende trajecten aan. Medewerkers kunnen zowel individueel als in teamverband gecoacht worden. Zowel Individuele Coaching als Teamcoaching kan voor verschillende doelen worden ingezet die de medewerker, de organisatie en de coach samen opstellen. Er zal gewerkt worden met verschillende methodieken, instrumenten en theorieën. Er zullen handvatten worden aangedragen waardoor de medewerkers leren hoe ze hun kwaliteiten (nog meer) kunnen benutten en kunnen omgaan met hun beperkingen.

Individuele coaching

Voor wie?

Voor medewerkers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 • Als ze vastzitten en het loopt niet lekker met het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Het stroomt niet en de onderlinge samenwerking tussen collega’s verloopt niet lekker.
 • Als ze moeite hebben om goed om te gaan met stress.
 • De medewerker functioneert niet volgens de verwachtingen van de organisatie.
 • De medewerker vindt het moeilijk om werk en privé te scheiden.
 • Als ze genoeg hebben van het gevecht dat ze dagelijks leveren met collega’s, klanten en leveranciers.
 • Antwoorden zoekt en die maar niet kunt vinden (hoe kan ik mijn werk zo efficiënt mogelijk inrichten?).
 • De medewerker loopt eigenlijk doelloos op het werk rond.
Kenmerken waar medewerkers tegenaan lopen
 • Burn-out
 • Concentratievermogen laag
 • Tijd tekort hebben om alle taken te kunnen uitvoeren
 • Te laat komen op het werk
 • Niet begrepen voelen door collega’s
 • Moeilijk kunnen schakelen in je hoofd bij veranderingen binnen de organisatie
 • Erg moe worden als je samen met collega’s in dezelfde werkruimte moet werken
 • ADHD
 • Autisme
 • HSP
 • Vastzitten in je lichaam
 • Depressie
Wat kan Individuele Coaching de organisatie en de medewerkers opleveren?

De medewerkers krijgen vele inzichten in hun werkpatronen, gedachten en gedragingen op het werk. Daar waar nodig kunnen deze werkpatronen worden veranderd waardoor de medewerkers nog meer of weer plezier hebben in hun werk. Het bewustzijn van hun handelen wordt vergroot waardoor het eigen oplossend vermogen groeit.

 • Inspiratie en antwoorden op vragen van de medewerkers.
 • Toename van “energie” om dat te doen wat de medewerkers leuk vinden en wat voldoening geeft.
 • Meer rust en berusting in huidige situaties op het werk.
 • De tools om anders met werksituaties om te gaan.
 • De werksituaties worden niet meer problematisch maar behapbaar. De medewerkers weten wat zij kunnen doen.
 • De medewerkers zitten weer op hun eigen pad en niet ernaast op een zijspoor.
Wat houdt Individuele Coaching in?

Er wordt een intakegesprek gepland samen met de leidinggevende of de verantwoordelijke manager/medewerker. Aan de hand van het intakegesprek zal er een offerte worden opgesteld. Na acceptatie van de offerte worden er doelen opgesteld en zal het traject starten. De individuele coaching kan plaatsvinden op de werkvloer, daar waar de medewerker zich het prettigst voelt. Er zal gewerkt worden met verschillende methodieken, instrumenten en theorieën. De ervaring leert dat een coachingstraject het meest effectief zal zijn met minimaal 10 coachingsgesprekken van gemiddeld 2 uur per gesprek.

Eigen verantwoordelijkheid 

Belangrijk in het hele traject is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de realisatie van het gewenste resultaat. Wezenlijke antwoorden liggen in onszelf te wachten om ontdekt te worden. Door de eigen verantwoordelijkheid op te pakken neemt de cliënt het roer van zijn/haar leven weer in handen en vaart niet langer stuurloos rond.

Teamcoaching

Voor wie?
 • Voor medewerkers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling in relatie tot hun team.
 • Zelfsturende teams die meer structuur willen aanbrengen in hun gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden.
 • Als het team vastzit en het loopt niet lekker met het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Het stroomt niet binnen het team en de teamleden werken niet lekker samen.
 • Als ze moeite hebben om goed om te gaan met stress.
 • Als ze genoeg hebben van het gevecht dat ze dagelijks leveren met collega’s, klanten en leveranciers.
 • Een team die antwoorden zoekt en die maar niet kunt vinden.
 • Teams die in dezelfde cirkel rondlopen en patronen moeilijk kunnen doorbreken.
Kenmerken waar het team tegen aanloopt:
 • Eigen verantwoordelijkheid versus teamverantwoordelijkheid.
 • Communicatie problemen.
 • Samenwerking binnen het team.
 • Zoekend in het vormen van een zelfsturend team.
Wat kan Teamcoaching de organisatie en de medewerkers opleveren?

Teamcoaching kan voor verschillende doeleinden worden ingezet:

 • Versterken onderlinge communicatie binnen het team en richting de klant.
 • (Nog) meer plezier in het werk.
 • Inzicht krijgen in de werkpatronen binnen het team.
 • Vergroten van het eigen oplossend vermogen.
 • Meer plezier onderling als collega’s.
 • Prettige en doelgerichte samenwerking.
 • Kennis van communicatiestijlen waardoor teamleden elkaar beter en sneller begrijpen.
 • Vergroten teamspirit.
Wat houdt Teamcoaching in?

Er wordt een intakegesprek gepland samen met de leidinggevende of de verantwoordelijke manager/medewerker. Aan de hand van het intakegesprek zal er een offerte worden opgesteld. Na acceptatie van de offerte worden er doelen opgesteld en zal het traject starten. De teamcoaching zal plaatsvinden op de werkvloer, daar waar het team werkzaam is. Er zal gewerkt worden met verschillende methodieken, instrumenten en theorieën.

 

Afhankelijk van het doel van de teamcoaching kan een training voor een dag(deel) ook ondersteunend zijn zoals “Effectief vergaderen”, “Prettig samen werken” en “Wezenlijk communiceren”. De ervaring leert dat een weekendtraining het teamproces versneld door met elkaar een weekend samen te werken aan een sterke basis voor een optimaal functionerend team. Klik hiervoor meer informatie over de trainingen.

 

Eigen verantwoordelijkheid 

Belangrijk in het hele traject is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de realisatie van het gewenste resultaat. Wezenlijke antwoorden liggen in onszelf te wachten om ontdekt te worden. Door de eigen verantwoordelijkheid op te pakken neemt de cliënt het roer van zijn/haar leven weer in handen en vaart niet langer stuurloos rondt.

Share This