Innerchanges disclaimer voor https://innerchanges.nl
Erik Roesink (Kamer van Koophandel: 50777106), hierna te noemen Innerchanges, verleent u hierbij toegang tot https://innerchanges.nl (“de website”), publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Verder behoudt Innerchanges zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid
De inspanning wordt geleverd door Innerchanges om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Innerchanges. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. Innerchanges oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Innerchanges nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Innerchanges en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Innerchanges, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Aansprakelijkheidsverklaring sessies verzorgd door Innerchanges
Sessies verzorgd door Innerchanges zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Sessies, zowel coaching als therapie sessies zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. Sessies bij Innerchanges sluiten geen enkel ander middel uit. Indien je wilt minderen/stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De coaching sessies of verschillend therapievormen nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. De sessies bij Innerchanges hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Ondanks dat sessies bij Innerchanges fantastische resultaten opleveren en kunnen opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Klant, bezoeker of client blijft ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en voor wat hij/zij met het geleerde of de opgedane ervaring doet in de praktijk en de verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Top menu-circlecross-circle
Erik Roesink

Erik Roesink

Motivator, Trainer, Ademcoach, Trainingsacteur

I will be back soon

Erik Roesink
Hallo 👋 Heb je een vraag? Ik help je graag op weg!
Ik ben bereikbaar via:
chat