Als ik het kort en bondig zou moeten omschrijven dan zou dat zijn: Enerverend, Diepgaand, Confronterend, Emotioneel, Fantastisch en Nooit willen missen! Ahoo!

Ik heb Erik ervaren als een coach die weet waar hij mee bezig is, voelt wat nodig is, mij zelf bewust laat ervaren wat ik zelf doe en hoe ik dat ook anders zou kunnen ervaren. Al coachend “naast” mij, tijdens de sessie, begeleide hij mij naar inzichten, die zo verrassend helder en waar zijn, dat ik er nog steeds niet “omheen” kan.

De hut van zondag was uitermate prettig. Het pure gevoel is nog enkele dagen bij me gebleven. Kortom, bedankt voor de intense zweethut ervaring, goede sfeer met fijne mensen, prachtplek! Een volgende keer gaat geen jaar duren!

Wat een cadeau man gisteravond, wat een geweldig warm mens ben je!! Ik ben die gast die zo zat te trillen en na afloop vertelde dat ik hartpatiënt ben. Mooiste ervaring is dat ik na infarct altijd druk op de borst heb en die is nu weg ( mag zeker blijven zo) en mega licht in hoofd zijn, duizelig, evenwichtsproblemen e.d. die ik ook al tijden heb, dat gevoel is gewoon weg, heb geen hoofdpijn meer en voel me gewoon super!!!

...elke ontmoeting anders...altijd beweging...soms confronterend...altijd liefdevol...

(Translated by Google) A vision quest is a calling, a calling that I spoke and was heard by Erik Roesink from Innerchanges ... thankful that you wanted to accompany this beautiful journey. I have been able to make my journey in a trusted environment. Erik knows energetically exactly which layers could be seen. The journey has brought many insights where doubt was brought to clarity. A vision quest is different for everyone, I dare to assure everyone that you will be hit by Erik. Expert words, familiarity and safety are the words that come to the surface. His guidance feels like passion and not work ... again, thank you for this! My thanks also go to Renske Quekel, team members of Innerchanges who were in sight, out of sight but also those who were in mind. Joanne May (Original) Een vision quest is een roeping, een roeping die ik uitsprak en gehoord werd door Erik Roesink van Innerchanges... dankbaar dat je deze mooie reis wilde begeleiden. In een vertrouwde omgeving heb ik mijn reis mogen maken. Erik weet energetisch exact aan te voelen welke lagen gezien mochten worden. De reis heeft vele inzichten waar twijfel was tot helderheid gebracht. Voor iedereen is een vision quest anders, ik durf een ieder te verzekeren dat je geraakt zal worden door Erik. Kundig, vertrouwd en veiligheid zijn de woorden die naar de oppervlakte komen. Zijn begeleiding voelt aan als passie en niet als werk... wederom dank je wel hiervoor! Mijn dank gaat ook uit naar Renske Quekel, teamleden van Innerchanges die in het zicht waren, uit het zicht maar ook zeker hen die in gedachten erbij waren. Joanne May

facebook

Marjet Quapp

recommends

Magisch, omarmend, uitdagend, spiegelend, uniek, ontroerend, gezellig en nog heel veel meer. Dank aan het hartverwarmende team voor een geweldig Drum Making weekend. Deze ervaring neem ik in een speciaal plekje in mn hart mee en mijn prachtige bizon drum ga ik koesteren, wat een cadeau. Dank dank dank �

Gek genoeg wist ik niet eens precies wat het inhield, en toch was daar die die JA voor de Zweethut Vision Quest..Vanaf het moment dat ik JA heb gezegd stroomde het, financieel lukte het allemaal alsof het hele universum samen spande om dit te fixen. Nu bijna twee maanden later, voel ik mij rustiger, zachter, liefdevoller naar mezelf en anderen. Dit was achteraf gezien een magische ervaring met waanzinnig veel groei. Ik raad een ieder aan om deze stap te nemen ik heb veel geleerd. Alle begeleiding was heel waardevol. Erik kan op een zachte, liefdevolle maar ook humoristisch en confronterende manier dingen laten inzien.

(Translated by Google) At an older age I felt that I could no longer continue to suppress and deny my feelings. I came to Erik for help to change that. I am now 73 and it was and is still difficult and difficult to change lifelong thoughts, feelings and assumptions. Erik guides and supports me in this. He gives me assignments, such as saying a mantra: "I am good as I am". That was a tricky one. Relaxing my body. He asks me to paint my feelings and myself, which can be very liberating. Erik is inviting, confronting. He sees me. His intense attention, his love and patience are heart warming and encouraging. I can always go to him and that is so reassuring. I'm changing. I have become freer, more self-aware. I am no longer afraid to show myself. And that makes me very happy. (Original) Op al wat oudere leeftijd voelde ik dat ik niet langer door kon gaan met mijn gevoelens onderdrukken en ontkennen. Ik kwam bij Erik om hulp om daar verandering in te brengen. Ik ben nu 73 en het was en is nog lastig en moeilijk om levenslange gedachten, gevoelens en aannames om te buigen. Erik begeleidt en ondersteunt mij daarin. Hij geeft me opdrachten, zoals het zeggen van een mantra :"ik ben goed zoals ik ben". Dat was een lastige. Mijn lichaam ontspannen. Hij vraagt me om mijn gevoelens en mezelf te schilderen, wat heel bevrijdend kan werken. Erik is uitnodigend, confronterend. Hij ziet me. Zijn intense aandacht, zijn liefde en geduld zijn hartverwarmend en bemoedigend. Ik kan altijd bij hem terecht en dat is zo geruststellend. Ik ben aan het veranderen. Ik ben vrijer geworden, zelfbewuster. Ik ben niet meer bang om mezelf te laten zien. En dat maakt me heel blij.

facebook

Suus Sanne

recommends

Magisch, bijzonder, liefdevol en vertrouwd, Erik je bent een bijzonder mooi mens. Ik heb het drum making weekend als geweldig ervaren, ben nog steeds aan het nagenieten, wat een energie. Dank en respect. Hartsgroet en een dikke knuffel, Suus

Erik is een fijne coach, hij hoort en ziet me werkelijk voor wie ik ben. Ik kan een traject bij Erik van harte aanbevelen.

Mede dankzij Erik heb ik tijdens een moeilijke periode in zowel mijn privé als zakelijke leven nieuwe inzichten opgedaan. Tijdens de sessies met Erik leerde ik mezelf beter kennen en meer in het moment te zijn. Dankzij de “adem technieken” die ik leerde tijdens de sessies kom ik inmiddels makkelijker tot rust en geniet ik nog meer van mezelf, mijn familie en mijn omgeving. Naast een fijne coach is Erik ook een fijn mens om mee samen te werken.

In de auto naar huis, met de drum naast me, warm ingepakt in haar deken. Ik zing vanuit mijn buik, zo hard als nooit tevoren. Er komt een taal naar boven die ik niet ken, woorden en klanken wisselen elkaar af. Thuis aangekomen groet ik het huis, mijn man. Ik zie hem wezenlijk. De dagen die volgen ben ik vermoeid, maar zo wakker. Ik sta met beide benen op de grond, mezelf uiten kost geen moeite. Ik ben aandachtig aanwezig in het moment. Tot besluit: Tijdens het drum-weekend ervoer ik de kracht van het universum in mij, zonder angst. Ik ervoer dat als ik mij uitspreek, deuren voor mij opengaan, in plaats van dicht. Het is fijn te ervaren dat de verbinding met de begeleiders en de groep niet ophoudt als het weekend ophoudt. Oprecht en respectvol. Het is intens wat er allemaal naar bovenkomt en te weten dat je als deelnemer in goede handen bent is belangrijk. Met vier begeleiders, allen met hun eigen kwaliteiten en een groep liefdevolle mensen in de schoot van moeder natuur. Heel veel dank!

(Translated by Google) Been into the drums all my life, they did something to me as soon as I heard such a drum, I wanted that too !!! Often looked in stores to buy one only that never felt right so not done. Later I got a gift voucher, yes I was finally allowed to make such a drum. How happy I was ...... until I heard that I had to go alone and then panic struck, I never went there. So it wasn't ready yet. 10 years later I went back to the internet and looked again, there I ended up with Erik, sent an email and asked questions because I wanted to make everything safe, because after all I went alone !!! Didn't dare again and again and again and again, then I got Eric on the line and he basically convinced me by reassuring me (I really needed that) and by the way (respect) in which he spoke to me I went anyway. For me it was more than 2.5 hours and on the way there were all kinds of voices that said to return but I persisted, when I arrived I was received so warmly that immediately a lot of tension flew off and I immediately did not feel alone again. The weekend we made the drum, what an experience that was! The way I see it, I went there to make the drum because I really wanted to, now I came to a different conclusion, the weekend was hard work, I thought it was great, meanwhile unprocessed parts came up where I could was allowed to participate and with the right guidance you can become aware of it and do something with it. And that has happened. What a gift that was !! I had never expected and experienced this like this before. I thought it was amazing, precisely because you don't do it alone, you are helped and assisted in such a way that after the weekend the DRUM was the gift of the inner hard work. How beautiful is that! When I returned home, this continued for a long time and I still enjoy the growth and especially the wisdom of the guidance I went through there every day. Everyone should do this just once a year, if only to feel where you are and to clean up and continue to grow. Erik is a sincere and open soul for me and I experienced that as very safe, which made me dare to feel inside, such an experience I wish everyone to try if you get the chance, it is totally worth it ! I will definitely go again as soon as I can. It was a special weekend for me! Weeks after the drum session I got stuck with myself and that had to do with that weekend, there were feelings that I could not continue with and I called Erik for a session, the weekend he helped me well and I felt safe with him so went to a session at Eric's house. There too I was able to let go of a lot ....... how intense that was for me and super cool that I could finally touch it. Feel like a grown person and still grow every day and know when I get stuck again where I am going to continue again :) Special is the word that I can describe here and everyone can experience it for themselves if you dare to go for it. I dared and put my fear aside, so in my view everyone dares to do it😇 Greetings Everdien😇💕 (Original) Heb mijn hele leven al wat met de drums gehad , ze deden iets met my zodra ik zo’n drum hoorde , ik wilde dat ook!!! Vaak in winkels gekeken om er een te kopen alleen dat voelde nooit goed dus niet gedaan. Later kreeg ik een kado bon , ja hoor ik mocht eindelijk zo’n drum gaan maken. Wat was ik blij ......tot ik hoorde dat ik alleen moest en toen sloeg de paniek toe, ben er nooit heen gegaan . Was er dus nog niet aan toe. 10 jaar later toch weer internet op en weer kijken , daar kwam ik bij Erik uit, mail gestuurd en vragen gesteld want ik wilde wel alles veilig stellen , want ik ging tenslotte alleen!!! Durfde toch weer niet en weer wel en weer niet , toen kreeg ik Eric aan de lijn en die haalde mij in principe over door mij gerust te stellen (dat had ik echt nodig) en door de manier (respect) waarop hij met my sprak ben ik toch gegaan. Het was voor mij ruim 2,5 uur ryden en onderweg gingen er allerlei stemmetjes die zeiden terug te keren maar heb doorgezet, daar aangekomen ben ik zo warm ontvangen dat meteen een hoop spanning er al af vloog en ik mij meteen niet keer alleen voelde. Het weekend hebben we de drum gemaakt , wat een ervaring was dat ! Zoals ik het zie , ging ik er heen om de drum te maken want dat wilde ik graag , nu ben ik tot een andere conclusie gekomen , het weekend was hard werken , geweldig vond ik dat , ondertussen kwamen er onverwerkte stukken naar boven waar ik wat mee mocht doen en door de juiste begeleiding mag je je daar bewust van worden en er wat mee doen. En dat is ook gebeurt. Wat een kado was dat !! Dit had ik nooit eerder zo verwacht en ervaren. Waanzinnig heb ik het gevonden,juist omdat je het dus niet alleen doet , je wordt zo geholpen en bijgestaan dat uiteindelijk na het weekend de DRUM juist het kado was van het innerlijke harde werken. Hoe mooi is dat ! Dit heeft bij thuiskomst nog lang nagesuddert en geniet nog elke dag van de groei en vooral de wijsheid van de begeleiding die ik daar doorgemaakt hebt. Dit zou iedereen eigenlijk gewoon 1 keer per jaar moeten doen , al is het maar om weer even te voelen waar je zelf staat en eventueel op te ruimen en door te groeien. Erik is voor mij een oprechte en open ziel en dat heb ik als heel veilig ervaren waardoor ik naar binnen durfde om te voelen , zo’n ervaring wens ik iedereen om een keer te proberen als je de kans krijgt , het is absoluut de moeite waard! Zodra ik weer kan zal ik zeker nog een keer gaan. Het was voor mij een bijzonder weekend! Weken na de drumsessie liep ik vast met mijzelf en dat had te maken met dat weekend, er waren gevoelens losgekomen waar ik niet mee verder kon en heb Erik gebeld voor een sessie, het weekend heeft hy mij goed geholpen en voelde mij veilig bij hem dus ben naar een sessie geweest bij Eric thuis. Ook daar heb ik veel los mogen laten .......wat was dat heftig voor mij en super gaafff dat ik het eindelijk aan mocht raken. Voel mij een gegroeid mens en groei nog elke dag en weet als ik weer vastloop waar ik naar toe ga om weer verder te komen :) Bijzonder is het woord wat ik hier kan omschrijven en een ieder mag het voor zichzelf ervaren als je er voor durft te gaan. Ik durfde het en heb mijn angst opzij gezet dus in mijn optiek durft dan iedereen het wel😇 Groetjes Everdien😇💕

facebook

Inn Smid

recommends

Als jij net als ik vooral rationeel bezig bent, terwijl je anderen heus wel adviseert lichaamswerk te doen… dan kan ik je dit van harte aanraden. Ik zal het niet opnemen in mijn trainingen, die blijven vooral cognitief/gedragsgericht in de aanpak van eenzaamheid. Maar het is een verrijking van mijn pakket ervaringen en een verrijking van mijn leven.

(Translated by Google) I saw this workshop on Facebook. And I was still looking for a "nice" gift for my girlfriend's birthday. Coincidentally I had spoken to Erik at the Wildemanfestival once, I thought it was a nice guy right away… Simply, with a very nice energy around him. That conversation then convinced me to give it to my girlfriend as a gift and to go myself. (Must also think of myself after all ... ). I would not call it a workshop but an experience, a journey to connect with yourself and your drum. Really really cool to do. Very nice guidance also from Gerrit, Coby and Erik. Food was well organized. If I had to describe it briefly and concisely it would be: Exciting, Deep, Confronting, Emotional, Fantastic and Never wanted to miss! Ahoo! (Original) Deze workshop zag ik voorbij komen op facebook. En ik was nog op zoek naar een “leuk” cadeau voor de verjaardag van mijn vriendin. Toevallig had ik Erik een keertje gesproken op het Wildemanfestival, vond het meteen al een fijne kerel… Gewoon, met een hele fijne energie om zich heen. Dat gesprek toen trok mij over de streep om het aan mijn vriendin cadeau te geven en zelf ook te gaan. (Moet tenslotte ook aan mijzelf denken…). Zelf zou ik het geen workshop noemen maar een beleving, een reis naar verbinding met jezelf en jouw drum. Echt heel erg gaaf om te doen. Hele fijne begeleiding ook van Gerrit, Coby en Erik. Eten was prima geregeld. Als ik het kort en bondig zou moeten omschrijven dan zou dat zijn: Enerverend, Diepgaand, Confronterend, Emotioneel, Fantastisch en Nooit willen missen! Ahoo!

Er was verdriet en boosheid over het kind in mij, waar ik vergeving vond van mezelf en anderen. Waar ik de acceptatie vond die ik al zolang zocht. Het kind in mij mocht er gewoon zijn.  Rust en ruimte kwamen in mijn hart wonen en ik wandelde verder. Er was een struikelblok over het zijn in het nu en vond vrede met mezelf en liefde voor mijn eigen zijn. Aan het einde van de reis was er een prachtige ceremonie waarin de healingdrum die ik tijdens de reis heb gemaakt werd ingewijd. Niet met woorden te beschrijven zo bijzonder.

Voor mij was mijn Vision Quest echt een spirituele en helende ervaring. Zo gaaf om te merken wat er allemaal mogelijk is als je je er voor open stelt en indien je er daadwerkelijke aandacht aan geeft.

(Translated by Google) I'm so glad I chose to make a true healing drum at Innerchanges. And yes, you really need 3 days to process all elements and intentions into your personal healing drum. A sweat lodge is planned for the first evening. My first sweat lodge experience. I open myself completely and experience a deep cleansing on many layers. Over the next few days, I'm challenged to stay with myself, take up my own space, and take a deep breath into my gut. Every time I run into something, Erik, by exchanging a few sentences with me, brings me back on my path. At other times, another team member suddenly stands next to me who says exactly the right words that I need to hear, or brings something to drink / food. (that's really important) From choosing the frame and skin, to cutting the drumhead and string. Also auctioning and sanding and ultimately connecting all these elements, in which I put my heart and soul, I was presented with many mirrors and really encountered myself. Tensioning 18 meters of string was especially scary in the beginning. But as I felt the confidence in the tension of the string, so did my confidence in all the work I had done before. I became more powerful, my drum became more powerful, and our connection. My drum has become exactly what I needed more of. I have already been able to feel the magic when I work with her and I am curious what else I can experience with my drum in the future. Deep thanks team Innerchanges Soon I'll be back for more sweat lodge magic Love ilona (Original) Wat ben ik blij dat ik gekozen heb om een ware healing drum bij Innerchanges te maken. En ja, 3 dagen heb je echt nodig om alle elementen en intenties te verwerken tot je persoonlijke healing drum. De eerste avond staat een zweethut op de planning. Mijn eerste zweethut ervaring. Ik zet mezelf helemaal open en ervaar een diepe reiniging op vele lagen. De volgende dagen word ik flink uitgedaagd om bij mezelf te blijven, mijn eigen ruimte in te nemen, en diep adem te halen naar mijn onderbuik. Elke keer als ik ergens tegenaan loop is er, Erik, die door een paar zinnen met me uit te wisselen, me op mijn pad terug brengt. Op andere momenten staat ineens een ander teamlid naast me die precies de juiste woorden zegt die ik moet horen, of even iets te drinken / eten komt brengen. ( das echt belangrijk) Van het kiezen van het frame en de huid, tot het knippen van het drumvel en string. Ook het veilen en schuren en uiteindelijk verbinden van al deze elementen, waar ik mijn hart en ziel in leg, kreeg ik vele spiegels voorgehouden en kwam mezelf echt tegen. Vooral het op spanning brengen van 18 meter string was doodeng in het begin. Maar naar mate ik het vertrouwen voelde in de spanning van de string, groeide ook mijn zelfvertrouwen in al het werk dat ik hiervoor gedaan had . Ik werd krachtiger, mijn drum werd krachtiger, en onze verbinding. Mijn drum is precies geworden waar ik meer van nodig had. Heb nu al de magie mogen voelen als ik samen met haar werk en ben benieuwd wat ik in de toekomt nog meer mag ervaren met mijn drum. Diepe dank team Innerchanges Binnenkort kom ik terug voor meer zweethut magie Liefs ilona

Ik durf een ieder te verzekeren dat je geraakt zal worden door Erik. Kundig, vertrouwd en veiligheid zijn de woorden die naar de oppervlakte komen.

Door een fijn gesprek vooraf en met begeleiding over ademhaling en contact met de grond maken tijdens de ceremonie heb ik voor het eerst alles los kunnen laten en genoten van het zalige gevoel dat ik er mocht zijn en dat het zo goed was. Ik verheug me op de volgende zweethut ceremonie nu ik mijn angst kwijt ben.

Ik heb Erik altijd ervaren als een zeer sensitief mens, met een groot empathisch vermogen, hij weet feilloos aan te voelen wat er nodig is.
Erik kan confronterend zijn op zijn eigen feilloze manier, niet altijd even leuk op dat moment maar(en ik spreek uit ervaring) de inzichten zijn meestal zeer duidelijk en waardevol.
Prettig en warm mens om mee samen te werken en ook om als therapeut/coach te hebbe die je begeleidt.

facebook

Vivian Alicia

recommends

Fantastische locatie in de natuur, very good vibes en een prachtig team van hartelijke mensen die je liefdevol begeleiden in je proces! Heel erg bedankt, lieve Erik en zeker weten tot ziens 🙏🏾😘

(Translated by Google) A few weeks ago came in contact with Erik Roesink at the Drum Circle Midden Nederland, did not know what to expect of this, let it happen and experience it, that's how I went in this evening. Erik has drums with him and yes the 3rd drum of this evening was a hit, he called me, the Scottish highlander, the vibration, the energy, the sound was indescribable. Did it know, this drum is for me. By the way Erik makes the drums with so much passion and love. Now a few weeks later, how I experience it, really great, can not describe what it does to you. It has enriched my life You should actually experience it yourself, you would say you invite yourself to come to the Drum Circle Middle Netherlands. Me and my drum yes we are one. Grateful. Love Karin (Original) Een aantal weken geleden in contact gekomen met Erik Roesink bij de Drumcirkel Midden Nederland, wist niet wat ik hiervan moest verwachten ach laat het gebeuren en ervaar het, zo ging ik deze avond in. Erik heeft leen drums bij zich en ja hoor de 3de leen drum van deze avond was een schot in de roos, hij riep mij, de schotse hooglander, de trilling, de energie, het geluid was niet te beschrijven. Wist het, deze drum is voor mij. Trouwens Erik maakt de drums met zoveel passie en liefde. Nu een aantal weken verder, hoe ik het ervaar, echt geweldig, is niet te beschrijven wat het met je doet. Het heeft mijn leven verrijkt Je moet het eigenlijk zelf ervaren, zou zeggen nodig je zelf uit om naar de Drumcirkel Midden Nederland te komen. Ik en mijn drum ja wij zijn een. Dankbaar. Liefs Karin

Al een poosje voelde, zag en hoorde ik drums als ik bezig was met healings in mijn bedrijf. Ook door het enthousiasme, de warmte en professionaliteit van Erik. Ik wist dat ik bij hem een healing drum wilde maken. Dat ik in goede handen was om die reis te maken. Dat bleek eigenlijk al voor aanvang, want zodra je besloten hebt dit aan te gaan, begint je reis al en komen er dingen op je pad. Lessen, signalen, symbolen, ervaringen. Je werkt er naar toe. Ik had even een zetje nodig de dag voor vertrek en dat gaf Erik mij gelukkig op precies de juiste wijze, waardoor ik in September 2016 mijn prachtige bizon en ceder houten drum heb kunnen maken.

Het is alweer een poosje terug, de herinnering als de dag van gister, a real innerchange!
…Dank Erik, voor de veiligheid, oprechte aandacht en ruimte om alles te laten zijn…
De eerste stappen op weg naar eigenwaarde en zelfliefde zijn gezet.

Erik heb ik leren kennen als een oprecht en integer mens met een heel groot hart voor zijn medemens. Ik heb daardoor een enorme sprong gemaakt in mijn persoonlijk en spirituele ontwikkeling. Ik weet nu waar ik in het leven sta en waarheen ik toe wil. Zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen proces maakt een groot verschil, hoeveel je uit de sessies kunt halen en hiervoor nodigt Erik je telkens uit. Het is een cadeau voor jezelf om bij Erik met jezelf aan de slag te gaan!

Een ademsessie bij Innerchanges is een zeer bijzondere ervaring. Als je iedere cel in je lichaam, onder de spontane, bezielde en professionele begeleiding van Erik Roesink, van nieuwe energie wil voorzien, dan is een ademsessie een aanrader. Het geeft je de mogelijkheid om je ware zelf te ontdekken, belemmeringen los te laten, grenzen te verleggen en je lichaam te ervaren zoals het is.

(Translated by Google) A miraculous sweat lodge ceremony in the beautiful nature below Eindhoven. Together with my family we experienced a sweat lodge ceremony to process an important event in our lives. Me, my parents and my brother went on this journey together. I've been through quite a few sweat lodges myself. But for the rest of my family it was the 1st time. Every sweat lodge ceremony is a special experience and every time unique. And this ceremony is one that we will always remember. Erik and his team set up a fantastic ceremony. From start to finish it was a very natural experience. And it is actually indescribable. It is an experience that you can best experience for yourself. For me it was an inner journey to the core of my soul. A series of different emotions came along, accompanied by beautiful insights and visions. A sweat lodge at Innerchanges is a unique adventure. I recommend it to everyone. Young or old, experienced or inexperienced. Together, under the guidance of Erik and his team, you will dive into a special and unique journey. A journey that will stay with you forever. Thank you for this beautiful adventure. Warm regards, Family van Gils (Henny, Helma, Stef, Bart & Frank) (Original) Een wonderbaarlijke zweethut ceremonie in de prachtige natuur onder Eindhoven. Samen met mijn familie hebben we een zweethut ceremonie mogen ervaren om een belangrijke gebeurtenis in ons leven te verwerken. Ik, mijn ouders en mijn broertje zijn samen deze reis aangegaan. Ikzelf heb al best een aantal zweethutten meegemaakt. Maar voor de rest van mijn familie was het de 1e keer. Iedere zweethut ceremonie is een bijzondere ervaring en elke keer uniek. En deze ceremonie is er 1 die ons altijd zal bijblijven. Erik en zijn team hebben een fantastische ceremonie neergezet. Van begin tot eind was het een ervaring die heel natuurlijk verliep. En eigenlijk onbeschrijfelijk is. Het is een ervaring die je het beste zelf kan ervaren. Voor mij was het een innerlijke reis naar de kern van mijn ziel. Waarbij een reeks van verschillende emoties langskwamen gepaard met mooie inzichten en visioenen. Een zweethut bij Innerchanges is een uniek avontuur. Ik kan het iedereen aanraden. Jong of oud, ervaren of onervaren. Samen onder begeleiding van Erik en zijn team duik je in een bijzondere en unieke reis. Een reis die je altijd bij zal blijven. Bedankt voor dit mooie avontuur. Warme groeten, Familie van Gils (Henny, Helma, Stef, Bart & Frank)

Na elke zweethut beleving die ik de afgelopen jaren heb mogen meemaken bij Innerchanges, kan ik nog steeds oprecht zeggen: het is een dag om weer opnieuw thuis te komen bij mezelf, op een fijne locatie en onder fijne en oprechte begeleiding. Kortom, een aanrader!

facebook

E Rik Bul Ters

recommends

Down to earth.. Als je zoekt naar jezelf.. Begin hier..

Ik durf te stellen dat een aantal weken werken met Erik mij jaren aan zoeken en voort pruttelen heeft bespaard en dat al het nuttige, dat ik van velen leerde in de afgelopen jaren, samenkomt in wat hij doet, vertelt, kan en weet. Maar dan directer, raker en onvermijdelijker. Ik zou me niemand kunnen bedenken die ik Innerchanges niet zou aanraden; Erik is voor mij de beste. Ik dank je van hart tot hart!

Ieder zijn of haar reis is persoonlijk en uniek. Het besef van tijd raak ik kwijt als ik in de zweethut ben en als de ceremonie geëindigd is krijg je de tijd om op je eigen tempo opnieuw geboren te worden. Want zo voelt het echt voor mij, van het veilig en warm geborgen voelen in de zweethut (baarmoeder) om dan in het felle buitenlicht naar buiten te komen.

Hij heeft me geleerd hoe ik naar mijn eigen gevoel mag luisteren en te ontdekken wie ik zelf ben en hoe ik in het leven wil staan. Niet (meer) te handelen naar wat de ander altijd van mij verwacht of verlangt, maar te luisteren naar wat ik, Carolien, als prettig en fijn ervaar.  Hij heeft me ervan bewust gemaakt dat ik grenzen mag en kan stellen, op werkvlak maar ook op privé-vlak. Hij heeft me inzicht gegeven, me laten zoeken en vinden en me bewust gemaakt van mijn eigen kracht.

Ik kwam bij hem omdat ik met mijn gevoelens geen weg wist. Ik gebruikte een antidepressivum omdat ik angst-en paniekaanvallen had. Erik liet me inzien dat de paniek in mijn hoofd zit. Wanneer ik luister naar wat mijn hart en mijn buik me willen zeggen, verdwijnt de paniek. Er waren harde en pijnlijke confrontaties nodig om mijn afweer te breken. Ik overleef niet langer. Ik mag er zijn, ik ben er. Ik mag mezelf liefhebben. Het is ongelooflijk mooi om zo te kunnen leven. Ik LEEF.

Erik is geniaal in het doorgronden van ‘vastgeroeste’ patronen en het aankijken van innerlijke kind stukken. Hij is een coach die liefdevol, zacht en respectvol mee kijkt naar je blokkades. Maar ook niet schuwt voor de confrontatie en je flink een spiegel voorhoudt. Dit doet hij op een duidelijke en humoristische manier. Door het actief omzetten van gevoelens in bv collages of gedichten zijn er voor mij heel veel puzzelstukjes duidelijk geworden.

De Moederdrum: "Ga tot het uiterste en geef alles, ga tot het uiterste en je ontvangt alles".  Nu vier maanden later is ze geboren. Mijn Moederdrum. Het is letterlijk alsof ik mijzelf gebaard heb, maar dan in vernieuwde vorm, completer en lichter. En het resultaat is overweldigend. Ze is krachtig, sprankelend en vol liefde. Ze daagt me uit, prikkelt me en laat mijn energie stromen. Ik ben verliefd … op mijn Moederdrum. De reis van de Moederdrum is één van de grootste cadeaus die ik mezelf heb gegeven en waar het einde van het ontvangen nog lang niet in zicht is. In grote dankbaarheid aan de Moederdrum en aan allen die hier aan hebben meegewerkt. Aho!

facebook

Michel Post

recommends
facebook

Ilaria Caputo

recommends

Gisteren een klankschaal concert mogen ervaren in Breda van Innerchanges. Wat een geweldige ervaring! Ze hebben passie voor wat ze doen en hebben er ook verstand van. Ze brengen veel warmte en energie over. Ze hebben oprechte interesse in jouw als mens. Niets moet, alles mag, wat zorgt voor een veilige omgeving. Heb nog nooit zoveel mooie instrumenten en klankschalen bij elkaar gezien! Een aanrader! Ik kom zeker nog eens!

Ik heb Erik als een professionele trainer leren kennen die cursisten in hun kracht weet te zetten. Door zijn bevlogenheid en inspirerende talent om het beste uit de deelnemers te halen. Zijn persoonlijke benadering en coaching talent bieden daarbij een toegevoegde waarde. Hij weet een hoog slagingspercentage te behalen en deelnemers willen graag de training volgen om zichzelf (nog) beter te ontwikkelen ter optimalisering van hun vakmanschap. Kortom voor Erik geldt: vakmanschap is meesterschap!

(Translated by Google) sweat lodge The heat, the darkness, not knowing what is above or below, what is happening next to me, where I am and how long it will take. I have never experienced so much darkness as in the sweat lodge at Innerchanges. The deepest fears that come up and where my first reaction is that I want out. I have to get out of here now! Once outside I felt how cramped I was, moving was difficult. Stillness, taking the time, feeling, that was the only option. Still, I went back inside. Letting go of control and being able to surrender to what is. There can be, because I am there. Into the darkness, because it had a certain attraction to me. I found it super scary, but I also felt the safety of the hut and that it was good to go back inside. And how beautiful and nice it is to be able to surrender to it. To feel and trust that it is safe. I couldn't think of a safer place than in the hut. Pure life. There are. Thank you Innerchanges for this experience. (Original) Zweethut De hitte, de duisternis, niet meer weten wat boven of onder is, wat er naast mij gebeurt, waar ik ben en hoe lang het nog duurt. Zoveel duisternis als in de zweethut bij Innerchanges heb ik nooit ervaren. De diepste angsten die naar boven komen en waarbij mijn eerste reactie is dat ik eruit wil. Ik moet hier nu weg! Eenmaal buiten voelde ik hoe verkrampt ik was, bewegen was lastig. Verstillen, de tijd nemen, voelen, dat was de enige mogelijkheid. Toch ging ik weer naar binnen. De controle loslaten en me kunnen overgeven aan wat er is. Er kunnen zijn, want ik ben er. De duisternis in, want die had toch een bepaalde aantrekkingskracht op mij. Super eng vond ik het, maar ik voelde ook de veiligheid van de hut en dat het goed was om weer naar binnen te gaan. En wat is het mooi en fijn om er aan te kunnen overgeven. Te voelen en te vertrouwen dat het veilig is. Een veiliger plek dan in de hut kon ik me niet bedenken. Puur leven. Er zijn. Dank je wel Innerchanges voor deze ervaring.

(Translated by Google) Yesterday we had another “party” at the drum circle in the butterfly house from Erik Roesink and an indirect invitation “received” for the drummaking weekend of 5,6,7 October, from a beautiful woman who is planning to go to the drummaking weekend but it still seems a bit exciting. But why should I go, I have already made 3 drums myself🤩. Actually 4 but that's a completely different story. It is exciting and certainly (more than) fun. Today I had a thing for bluebottles, ff googling (listening to the signals of nature is something I experienced during a drummaking weekend) what the bluebottles want to tell me now; Trust that the stimuli that "unintentionally" (from the outside) set you in motion will support you to get to your own truth. Use them to dance your truth. ” That is exactly what the drummaking weekends brought me, dancing to the rhythm of grinding, discovering my truth. Discover some of my truth every weekend. Dancing with the materials, wood, skin, tools, nature, the (top) of the guidance, the (wonderful) other participants also experience them as an important support. Simply because everyone is working on the same, creating their own healing drum. Different every weekend because I have changed, I have experienced the weekends as “life-changing”. Also because every weekend always has surprises. Beautiful exercises, different invitations and different ceremonies built into the grand ceremony of making my drum. What Erik evokes in me with the name of his company “innerchanges” is really fulfilled for me in the weekends his practice and other activities. During the drummaking weekends together with his team. And then back to it like that ... wonderful a whole weekend outside, working intensively with my hands, feet, actually my whole body. Not having to think about eating, cooking, sleeping because everything is arranged. Sleeping in a tipi so special, so different from a tent. The friends I got to meet on those weekends. The drums that are so dear to me. They help me in pleasant and sometimes difficult situations. I can no longer imagine my dance of life without drums, the connection that I have learned to feel with the heartbeat of mother earth, my heartbeat and that of the drums. Hmmmm maybe still have a look in my agenda (Original) Gisteren weer een “feestje” gehad bij de drumcirkel in het vlinderhuis van Erik Roesink en een indirecte uitnodiging “gekregen” voor het drummaking weekend van 5,6,7 Oktober, van een mooie vrouw die van plan is naar het drummaking weekend te gaan maar het nog wat spannend lijkt. Maar ja waarom zou ik gaan, ik heb al 3 drums zelfgemaakt🤩. Eigenlijk 4 maar das een heel ander verhaal. Spannend is het en zeker ook (meer dan) leuk. Vandaag had ik iets met bromvliegen, ff googelen (het luisteren naar de signalen van de natuur is iets wat ik in een drummaking weekend heb mogen ervaren) wat de bromvliegen me nu willen vertellen; “Vertrouw erop dat de prikkels die je "ongewild" (van buitenaf) in beweging zetten je steunen om bij je eigen waarheid te komen. Gebruik ze om je waarheid te dansen.” Dat is precies wat de drummakingweekenden me gebracht hebben, dansend in het ritme van o.a. schuren, ontdekken van mijn waarheid. Elk weekend weer een deel van m'n waarheid ontdekt. Dansend met de materialen, hout, huid, gereedschap, natuur, de (toppers) van de begeleiding, de (heerlijke) andere deelnemers hen ook als een belangrijke steun ervaren. Gewoon omdat iedereen bezig is met hetzelfde, een eigen healing drum creëren. Elk weekend opnieuw anders omdat ik veranderd ben, ik heb de weekenden ervaren als “life-changing”. Ook omdat elk weekend altijd verassingen heeft. Mooie oefeningen, andere uitnodigingen en verschillende ingebouwde ceremonies in de grote ceremonie van het maken van mijn drum. Dat wat Erik met de naam van zijn bedrijf “innerchanges” bij mij oproept wordt voor mij echt waargemaakt in de weekenden zijn praktijk en andere activiteiten. Bij de drummaking weekenden samen met zijn team. En dan zo verder terug mijmerend...heerlijk een heel weekend buiten, intensief bezig zijn met mijn handen, voeten, eigenlijk mijn hele lijf. Niet aan eten, koken, slapen te hoeven denken omdat alles geregeld wordt. Slapen in een tipi zo bijzonder, zo anders dan een tent. De vrienden die ik in die weekenden heb mogen ontmoeten. De drums die me zo lief zijn. Ze helpen me bij fijne en soms ook lastige situaties. Ik kan me mijn dans van leven onmogelijk meer voorstellen zonder drums, de verbinding die ik heb leren voelen met de hartslag van moeder aarde, mijn hartslag en die van de drums. Hmmmm wellicht toch nog maar ff kijken in mn agenda

"Een prachtige ervaring, daar op Free-Man. In verbinding met Erik en het team mogen bouwen aan de zweethut. Diep geraakt in een initiatie ronde in de zweethut. Door een prachtige samenloop in een andere workshop (kwetsbaar handschrift) wilde deze ervaring in rijm verteld worden.

Thom stam, 11/09/2021 Free-man training

Kracht van kwetsbaarheid

In de zweethut, diep in de mud. Voelde ik mij kut. Een rauwe wond van verdriet. Zuchten en willen vluchten, dit mag niet. Diep contact met moeder, vond ik mijn hoeder. Ik wil leven, geen medeleven. Met mijn pijn, kan ik zijn. Een gevoel van kracht, oh zo fijn. Met mannen diep in deze aarde. Daar vond ik mijn waarde. Mijn kwetsbaarheid mag er zijn."

Vision Quest

“Het maken van mijn eigen Vision Quest heb ik ervaren als een reis die al mijn denkbeelden over mezelf op zijn kop zette. Het nodigde me uit om heel eerlijk naar mezelf te zijn en ik kwam weer terug bij mijn innerlijke oorspronkelijke keuze. Werkelijk bij mezelf zijn was nieuw en zo verrijkend dat het mij als mens veranderd heeft en liet herinneren wie ik ben. Het was en is een cadeau aan mezelf, iets wat ik achteraf pas kon zien. Bewustmakend, diepgaand en ziel- & hart verruimend. Ik ben dankbaar dat ik deze reis in de natuur mocht maken in mezelf. Zoals de oervolkeren van de aarde vroeger ook deden.”

Ik had last van spanningen, nek & schouderklachten, verkramping van het lichaam en een moeilijke ademhaling. Ik had veel moeite in conflictsituaties en in omgang met collega’s. Erik heeft op mijn tempo mij hiermee geholpen. Ik ben door de sessies positief veranderd. Het is vooral belangrijk te handelen en te reageren vanuit je gevoel en niet vanuit je gedachtes. Ik kan mij nu beter verwoorden in conflictsituaties en heb hierdoor ook aanzienlijk minder lichamelijke klachten gekregen. Ik kan het mensen aanraden die dezelfde klachten ervaren als ik.

Ik ken Erik als een dynamische, flexibele en integere docent. Hij geeft al vele jaren trainingen voor KOI. Ook bij moeilijke doelgroepen weet hij altijd een lach op het gezicht van de deelnemers te toveren. Wat ik vooral waardeer is dat Erik in staat is te reflecteren op zichzelf en adviezen van collega docenten en omgeving gebruikt om zichzelf te verbeteren. Hij is leergierig en ontwikkeld zichzelf, waar nodig, door studie en ervaring om zijn kwaliteiten te optimaliseren.

Door de vertrouwdheid met de groep en de fijne leiding van Erik kon ik echt helemaal loslaten en me overgeven. Durven voelen en er doorheen durven gaan. Dat was prachtig. Daarna kon ik er simpelweg meer zijn, er mogen zijn, helemaal. Tijdens dit weekend heb ik, in deze veilige bedding, een reis kunnen maken in mezelf, van ontdekking, aanvaarding, loslaten en verwondering. En ik heb nu een hele mooie drum in huis, waar ik nog mee aan het kennismaken ben en waar al die genezing en kracht nu inzit. Om er te mogen zijn, uit mijn hoofd, in mijn hart en lichaam.

Ervaringsgericht leren, leren door te doen, is vooral oefenen. Een trainingsacteur inzetten vergroot dan het rendement van je training aanzienlijk. Erik speelt zijn rol naturel en authentiek. Hij is uitstekend in staat verschillende (DiSC) rollen stevig neer te zetten en weet gedrag van de ander feilloos te benoemen en van positieve feedback te voorzien. Met zijn spel inspireert hij en voegt veel waarde toe voor de deelnemer maar ook voor mij als trainer.

Top menu-circlecross-circle
Erik Roesink

Erik Roesink

Motivator, Trainer, Ademcoach, Trainingsacteur

I will be back soon

Erik Roesink
Hallo 👋 Heb je een vraag? Ik help je graag op weg!
Ik ben bereikbaar via:
chat