Innerchanges, uw zorgaanbieder bij uitstek, voldoet aan de regels van de overheid

Innerchanges, voldoet aan de regels van de overheid. Door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport, afgekort CIBG, zijn de regels van de overheid opgesteld. Deze wetten vinden hun uitvoering volgens de volgende wetten; de wet BIG, WKKGZ, WMG en de wet AVG. Als zorgaanbieder valt Innerchanges onder dit ministerie en voldoet zij aan de gestelde regels door het ministerie.

Voorbehouden handelingen

Bij Innerchanges vinden geen van de 14 voorbehouden handelingen plaats, zoals in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is verwoord. Innerchanges werk vanuit het holistische principe om zo de cliënt optimaal te ondersteunen. Door zo te werken zorgt dit ervoor dat er geen voorbehouden handelingen hoeven plaats te vinden. Doordat elke laag van het mens zijn, de mentale, emotionele, energetische en fysieke laag, aangeraakt worden. Zorgt dit ervoor dat de cliënt in staat is om autonome keuzes te maken en belemmeringen los te laten. De verschillende coaching en therapie vormen die Innerchanges aanbiedt dragen bij en ondersteunen de cliënt daar waar nodig.  Eventuele risicovolle handelingen zijn opgenomen in de disclaimer van Innerchanges.

Continue verbetering van de dienstverlening

Innerchanges streeft er altijd naar het beste te realiseren voor haar klanten, cliënten en opdrachtgevers. Zodoende wordt waar mogelijk ook de dienstverlening continue verbeterd. Zoals ook verplicht is gesteld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz wet) ingaande vanaf 1 januari 2017.  Om die reden heeft Innerchanges nu ook een kwaliteitssysteem. Ook een klachten- en geschillen commissies die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.

Kwaliteitssysteem

Innerchanges, voldoet aan de regels van de overheid. Een belangrijke waarde en norm voor Innerchanges is openheid en vertrouwen. Dit kan alleen maar ontstaan als beide partijen eerlijk zijn naar elkaar. Innerchanges stelt graag alles in het werk om zo authentiek mogelijk en naar beste kunnen de dienstverlening te verzorgen. Open, eerlijk en vanuit vertrouwen. In de gesprekken tussen Innerchanges en haar cliënten vindt een goede informatieverstrekking plaats. Ook is alles terug te lezen op de website.

Mocht er zich onverhoopt een incident voordoen. Dan zal dit open en eerlijk besproken worden met de betrokkene en opgenomen worden in het dossier van de betrokken cliënt. Innerchanges zal daarna de nodige maatregelen nemen om de aangegeven incidenten te voorkomen in de toekomst. Zo wordt de kwaliteit gewaarborgd voor haar cliënten. Uiteraard is openheid en vertrouwen alleen mogelijk als vanuit eerlijkheid gedeeld wordt wat er speelt. Om die reden verzoekt Innerchanges, haar cliënten ook om eerlijk en open te delen over de dienstverlening.

Klachten en geschillen

Mocht je niet tevreden zijn over de geleverde dienstverlening van Innerchanges. Bespreek dit dan eerst bij voorkeur, met Innerchanges zoals hierboven aangegeven. Zodat we gezamenlijk kunnen proberen hier uit te komen. Mochten Innerchanges en cliënt er niet uitkomen dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen. Innerchanges heeft hiervoor een klachtenregeling en klachtenprocedure opgesteld. Als er een klacht wordt ingediend bij de klachtenfunctionaris. Is de cliënt verplicht een kopie van de klacht aan Innerchanges te versturen. Innerchanges is aangesloten bij een brancheorganisatie en een erkende klachten en geschillencommissie.

Persoonsgegevens bescherming

Innerchanges, voldoet aan de regels van de overheid. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving ingegaan waar alle bedrijven binnen alle lidstaten zich aan dienen te houden. Deze wet tracht nog beter aan te sluiten bij het huidige digitale tijdperk. In Nederland kenden we natuurlijk al de autoriteit persoonsgegevens en was er altijd al de wet op privacy en persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is deze aangevuld met de Europese privacy wetgeving via de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (wet AVG). Met deze nieuwe wet wordt uw privacy nog beter gewaarborgd. Zo wordt de verantwoordelijk weer terug gelegd waar die hoort, bij de gebruiker die zelf beslist. Om met de huidige regelgeving mee te gaan heeft Innerchanges een privacy beleid en cookie beleid in aparte documenten opgenomen, makkelijk en overzichtelijk.

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met onze algemene voorwaarden

Top menu-circlecross-circle
Erik Roesink

Erik Roesink

Motivator, Trainer, Ademcoach, Trainingsacteur

I will be back soon

Erik Roesink
Hallo 👋 Heb je een vraag? Ik help je graag op weg!
Ik ben bereikbaar via:
chat